TERRA AMICA

Nasze przedsiębiorstwo powstało z myślą, aby w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego
i w zgodzie z przepisami prowadzić gospodarkę odpadami.

O firmie

Nasze przedsiębiorstwo powstało z myślą, aby w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i w zgodzie z przepisami prowadzić gospodarkę odpadami. Połączyliśmy w Spółce wieloletnie doświadczenie udziałowców i współpracowników z zakresu gospodarowania odpadami i inżynierii lądowej. Połączenie wiedzy inżynierskiej ze znajomością gospodarki odpadami zaowocowało unikalną optymalizacją rozwiązań technicznych i technologii w odpadach. Nasze wysiłki i działania idą w kierunku ograniczenia składowania odpadów oraz recyklingu odpadów obecnie nierecyklinowalnych.

Nasza oferta

Zakres naszej działalności obejmuje:

Specjalizujemy się w rekultywacjach składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne. Prowadzimy rekultywacje składowisk przy wykorzystaniu odpadów dopuszczonych w przepisach w sposób pozwalający na prawidłowy odzysk odpadów oraz chroniący środowisko naturalne. Rekultywacje składowisk odpadów przy wykorzystaniu dopuszczonych przepisami odpadów są bezpieczne dla środowiska, zapobiegają zużywaniu pełnowartościowych materiałów budowlanych, pozwalają na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami oraz zapobiegają zapełnianiu eksploatowanych składowisk odpadów.
Ofertę rekultywacji składowisk odpadów kierujemy głównie do gmin lub przedsiębiorstw komunalnych, które mają w zarządzaniu zamknięte i nieeksploatowane składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Obecnie nie ma wsparcia finansowego dla rekultywacji składowisk ze strony państwa i zarządzający muszą samodzielnie je ponosić. Jednocześnie urzędy marszałkowskie narzucają terminy rekultywacji i w przypadku uchylania się zarządzającego od wykonania prac rekultywacyjnych wykonają rekultywację zastępczo na koszt właściciela.
Współpraca z naszą firmą pozwala właścicielom nieeksploatowanych składowisk na przeniesienie wszystkich ryzyk i kosztów na nas. Zapewniamy kompleksową obsługę w tym zakresie, począwszy od decyzji administracyjnych, przejęcia składowiska w zarządzanie i wykonanie prac rekultywacyjnych. Właściciel składowiska nie ponosi kosztów i nie angażuje własnych pracowników.
Posiadamy kadrę oraz doświadczenie w prowadzeniu inwestycji od przygotowania koncepcji, uzyskania decyzji administracyjnych po realizację, pozwolenie na użytkowanie i uruchomienie instalacji przetwarzania odpadów.