Realizacje

Spółka zakończyła rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w powiecie ostrowskim w województwie mazowieckim.

Składowisko przed rekultywacją, luty 2021
Składowisko przed rekultywacją, wrzesień 2021
Składowisko przed wysiewem traw, grudzień 2021

Składowisko w trakcie prac wykończeniowych, luty 2022

Składowisko trzy miesiące od wysiewu traw

Zakończyliśmy rekultywację składowiska odpadów w powiecie parczewskim w województwie lubelskim. 

Składowisko przed rekultywacją, luty 2021,

Składowisko w trakcie rekultywacji

Końcowe formowanie okrywy rekultywacyjnej

Obsiew trawami i nasadzenie drzew

Kwatera po trzech miesiącach od obsiewu i nasadzań

Zakończyliśmy rekultywację składowiska odpadów w powiecie radomskim w województwie mazowieckim.

Składowisko w trakcie formowania kwater

Wykonywanie warstwy technicznej

Wykonywanie warstwy glebotwórczej

Końcowe formowanie okrywy rekultywacyjnej

Kwatera po rekultywacji styczeń 2024

Zrealizowane kontrakty:

Referencje z rekultywacji w Broku1024_1
Referencje z rekultywacji w Broku1024_2
Referencje TERRA orygina+é1024_2
Przechwytywanie zawartości sieci Web_13-10-2023_162326_

Prowadzimy również nowatorski projekt badawczy polegający na recyklingu odpadów frakcji nadsitowych zmieszanych tzw. pre-RDF, lub przetworzonych do postaci paliwa alternatywnego  RDF. Docelowym produktem po przetworzeniu RDF będą kompozyty WPC w różnej formie handlowej lub w postaci granulatu . Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków PARP i jest w fazie końcowych prób.

Obecnie jedynym racjonalnym sposobem wykorzystania odpadów frakcji lekkich nadsitowych typu RDF lub pre-RDF jest ich spalenie w spalarniach odpadów lub w cementowniach. Projekt zakończył się pozytywnym efektem i uzyskano kompozyty WPC o parametrach umożliwiających wykorzystanie ich w obrocie gospodarczym.

Odpady frakcji lekkiej, paliwo alternatywne RDF przed przetworzeniem
Odpady przetworzone do postaci kompozytu WPC, całkowicie z odpadów
Spółka rozpoczęła działania w kierunku uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających uruchomienie instalacji do recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 (RDF) oraz o kodzie 19 12 12 (pre-RDF).